Lagerhotell, anlita ett prisvärt lagerhotell för en effektiv logistik.

Funderar ditt företag på att anlita ett lagerhotell? Ett lagerhotell är ofta väldigt bra komplement, det finns olika behov av lager och olika externa lösningar. Det kan vara exempelvis en del företag behöver outsourca delar eller hela sin lagerhantering till ett externt lager. Detta har blivit väldigt vanligt förekommande lösningar inom E-handeln där företag ofta inte vill utveckla en internt organisation som ska hantera lager, utan istället fokuserar på inköp, webbutveckling och försäljning.

Denna form av lager kallas ofta plocklager och ett plocklager kan ofta bestå av varor, reservdelar osv. Som senare ska packas och skickas ut till kund eller till någon annan leverantör i leveranskedjan.

Olika lagerhotell har därför olika specialinriktningar, vissa är duktiga på hantera plocklager som ofta medför hög omsättning, krävande system och mycket personal. Vissa lagerhotell är inriktade på att lagerhålla specialgods såsom kylvaror, brandfarligt gods, giftigt gods etc.

Som företag och kund är det viktigt att först identifiera behovet av lager, det kan vara att man vissa datum behöver extra lagerkapacitet för att kunna leverera, eller att inköpsavdelningen köper in större partier för att få ned styckepriset men då behöver extra lagerkapacitet just vid inköpet.

Det kan också vara att företag köper in reservdelar och vissa perioder på året behöver ha ett större reservdelslager tillgodo för sina kunder.

I dessa lägen är ett lagerhotell en bra lösning, lagerhotellen är dyrare men det bli betydligt mycket billigare än att ha internt lagerkapacitet som bara står outnyttjad, Lagerhotell har många kunder och kan fylla ut sin tomma kapacitet effektivt under en längre period.

Ditt företag slipper dyra hyror föra egen kapacitet, slipper den extra arbetstiden samt att ditt företag får bättre kostnadskontroll vad det verkligen kostar vid tillfällen där det behövs, reservdelslager, större inköp av varor mm.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This entry was posted on 07/25/2013 and is filed under Tjänster. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.