Faktorer som avgör ett hems värde

Många första gångens köpare, verkar fokusera på funktion och stil. Vilket man tror ska leda till ökat fastighetsvärde. Många glömmer eller vet inte om den viktiga parollen i fastighetsbranschen. Nämligen läge, läge, läge eller location, location.

Stilen, utseendet osv försvagas/försämras med tiden. Däremot läget, om det är på en växande marknad. Blir bara viktigare och viktigare. För många är husköpet även den viktigaste investeringen. Vilket gör att många bör se sin bostad som en investering, och behöver då förstå drivkrafterna för värdeutveckling och koncentrera sig mindre på funktionalitet och stil.

Mark som värde/tillgång

Mark/fastighetspriset är en funktion av lokal tillgång och efterfrågan. Även utseende, funktionalitet och underhåll påverkar värdet. Men att förstå plats och framtidsutsikterna för ett område, gör att man kan göra bättre val mellan konkurrerande tillgångar.

Anledningen till att markens varde är enkel. Den är i ett begränsat utbud, och går inte att producera mer. Därmed blir tillgången begränsad och priset ökar med tiden. Om inte något händer som ändrar efterfrågan i ett visst område.

Konsekvenser för ett köp/investering

Det gör att bostadsköparen måste se förbi hemmet och dess fysiska attribut. Där man behöver förstå läget på marknaden och hur den eventuellt kan komma att utvecklas.  Några saker att tänka på vid ett köp:

-       Mindre attraktiva bostäder kan ge större avkastning.

-       Populationen på en yta, kan ge ideer eller förståelse för marknaden.

Dvs spelar det in om bara pensionärer eller ungdomar bor på ett område.

-       Se bortom utseendet. Var kreativ och se utvecklingsmöjligheter.

Vi hoppas detta gav er någon nyttig information att ta beslut om. Utöver detta, rekommenderar vi starkt att inte lyssna på mäklare och bankmän. Läs på och bilda er egen uppfattning. Det är era pengar ni riskerar och inget är så enkelt som att ge råd, som man inte behöver ta konsekvenser av.

Besök oss på VärderingsInstitutet Södra Norrland AB för att få mer råd.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This entry was posted on 09/01/2013 and is filed under Finans. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.